Preparació

En el moment de preparar les passejades consultem arxius i bibliografia diversa. En aquest apartat indiquem els principals llibres que hem utilitzat, amb el benentès que la bibliografia és molt més extensa.