Passejades d’art

Les passejades d’art tenen per objectiu explicar un element artístic, un autor o un estil. Coneixerem de forma més profunda la història de l’art a través de la contemplació de les obres originals.

  • Contextualitzarem les obres i els artistes en el seu moment històric. L’entorn en què un artista treballa també es veu reflectit a la seva obra.

  • Buscarem obres paral·leles que ens permetin de conèixer millor el nostre patrimoni cultural.