Passejades de tradicions i llegendes

Les tradicions i les llegendes ens donen pistes molt vàlides sobre el nostre passat. Les llegendes són històries de tradició oral que tot sovint tenen un rerefons real, i l’estudi d’aquest repertori ajuda a entendre la veritat sobre un espai i la seva gent: com vivien, com pensaven, i què hi va passar perquè s’hagi perpetuat una llegenda.

  • Contextualitzarem les llegendes i les tradicions per tal d’explicar, sempre que sigui possible, el seu origen i la seva evolució.

  • Recuperarem i posarem en valor el patrimoni immaterial, per evitar perdre’l.