Passejades d’història

Aquestes passejades ens permeten entendre com ha evolucionat un esp ai, un poble, un barri, incidint e n els factors que l’han convertit en allò que veiem. Posem l’èmfasi a la història i en els canvis que s’han produït a l’entorn i que ens acosten a la nostra història.

  • Prioritzarem la història quotidiana, aquella que ens fa més propers al fets i als llocs..

  • Buscarem les causes i les conseqüències dels esdeveniments per tal de situar-nos en el context històric corresponent.