Visites en actiu

Aquí podeu veure totes aquelles visites que tenim disponibles en l’actualitat. Estan classificades segons la seva temàtica i la seva localització.

Cada una de les visites té un seguit de pictogrames que identifican fàcilment el tema principal de la passejada i el lloc on es realitza.

Conèix les visites segons la temàtica

tradicions i llegendes

 

Art

 

Història

 

Conèixer les rutes segons el lloc de realització

Girona

 

 

Baix Montseny (Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Hostalric…)

 

Barcelona