Centelles

Població natal d’Idelfons Cerdà, amb un origen medieval. Passejarem pels seus carrers per conèixer una mica millor la població, la seva evolució com a poble d’estiueig amb les diferents cases modernistes que té.

Regar-la